* am 21.08.1802, + am ?,

Geschwister  
Auweiler, Peter * um 1801,